ЗНАЧАЈ И УЛОГА БОНТОНА у васпитању деце

У васпитавању деце је веома важно учење и примењивањеправила понашања која људе чине пристојнима и поштованима у друштву. Бонтон заправо представља скуп правила лепог и пристојног понашања
на јавним местима али и у свакодневном животу. Бонтон не треба да спутава људе већ да ствара једну пријатну и толерантну атмосферу поштовања и самопоштовања.

Бонтон, осим што подстиче хармоничне односе међу људима, развија и самопоуздање кроз самопоштовање код деце и тако им помаже да се осећају сигурно у различитим друштвеним ситуацијама.
Бонтон је скуп правила која се могу научити и развијати у животу.
Ако се та правила ослањају на моралне и традиционалне норме, тек онда бонтон испуњава своју сврху.
Родитељи су главни носиоци васпитања детета и имају најзначајнији утицај на развој психичких структура дечије личности. Зато су родитељи и први учитељи бонтона својој деци. То подразумева да родитељи треба да познају ова правила понашања да би могли активно да учествују у преношењу знања.

Кроз ове лекције деца стичу основне вештине комуникације, емпатије и поштовања других, што им помаже да израсту у пристојне и поштоване људе.


У учењу бонтона треба поћи следећим редом:


1. Поздрављање
Требало би да научите своје дете да се поздравља пружањем руке и поздравом ,,добро јутро“, „добар дан“,“ довиђења“; „добро вече“; „лаку ноћ“. Ово је први корак и прави начин за развој социјалних вештина.

2. Захвалност
Научите своје дете да се захваљује, да каже „изволите“ и „хвала“; „молим“. Подстакните своје дете да буде захвално. Показивање захвалности развија емпатију и поштовање према другима.

3. Дељење и поштовање приватне својине
Веома је важно научити децу да деле али и да поштују туђу приватну својину. Кроз заједничке игре и активности се најбоље учи и развијају осећања поштовања.

4. Пристојност за столом
Бонтон за столом је изузетно важан аспект учења правилног понашања. Родитељи треба да науче децу да седе право за столом, да сачекају да сви буду послужени пре него што почну да обедују, да устану када и сви
заврше са обедом као и да правилно користе прибор.

5. Уважавање различитости
Веома је важно научити децу да поштују различите културе, обичаје и веровања. То им помаже да постану толерантније и отвореније особе. Подстичите их да буду љубазни према свима, без обзира на њихову
националност, веру или друге особине.

6. Исправно изражавање емоција
У склопу бонтона је да се емоције показују на прихватљив начин. Потребно је децу научити да буду љубазна, чак и када су љута или разочарана. Треба их подстицати да користе речи уместо агресивног и непристојног понашања.

7. Понашање у јавности
Разумљиво је да деца имају слободу понашања у својој породици, код куће, али у јавности понашање треба да буде ограничено пристојношћу. Понашање у јавности подразумева пристојно понашање, тих разговор,
поштовање простора и приватности других људи.


Основна правила лепог понашања доводе до хармоничних међуљудских односа. Када се људи међусобно поштују, онда се и лепо осећају и комуникција доводи до успешног остварења друштвених активности.

Аутор Јелена Ненадић

Можда вам се свиди