Како развити емпатију код деце: Кључни кораци у емоционалном развоју

Емпатија је кључна емоиционална вештина која омогућава деци да разумеју туђа осећања, дакле да саосећају са другим људима. Код неких су та осећања урођена, неки су људи једноставно сензауалнији од других. На срећу, емпатија се ипак може учити и развијати кроз искуства, моделе понашања и подршку одраслих.


Предлажем неколико корака битних за развој саосећајности код деце.


1. Обликовање емпатије
Деца уче попсматрањем понашања других. Дакле, уче по моделу, кроз имитацију једне или више особа. Из тог разлога је веома важно да родитељи и васпитачи моделују емпатично понашање у свакодневним
ситуацијама. То укључује показивање саосећања према другима у ситуацијама љутње или туге, али и среће.

2. Разговор о осећањима
Треба активно разговарати са децом о осећањима, како о својим, тако и о осећањима других људи.Битно је деци развијати свест о емоционалном стању других људи. У разним ситуацијама је деци потребно постављати питање : „Како би се ти осећао да си на њеном месту?“, или „Како би ти реоговала да ти се то догоди?“.

3. Подстицање дељења и сарадње
Подстичите децу да деле своје играчке, храну или простор са другима. Кроз ово искуство деца уче да узимају у обзир потребе и жеље других људи, а то чини кључни део емпатије.


4. Читање књига о емпатији
Читање прича или песама о емпатији су одличан начин да се деца упознају са овом вештином. Битно је понудити прави садржај деци са ликовима који приказују саосећања и са јасном поруком о поштовању
осећања других. Потребно је са децом разговарати о лекцијама које су научили.


5. Играње улога
Кроз игру улога деца имају прилику да се поставе у разне ситуације и да виде из другачије перспективе, из угла других људи. То је и могућност да се на забаван начи подстакну и развијају и емпатија и друге социјалне
вештине.


6. Подршка у решавању конфликата
У ситуацијама конфликта треба подстицати децу да разговарају о својиm осећањима. Када се деца нађу у конфликтним ситуацијама с другом децом, подржите их да разговарају о својим осећајима и да разумеју како се друга деца осећају . Истовремено им помозите да пронађу решења која су прихватљива за обе стране.

„Само мало добре воље
па ће свима бити боље.
Од почетка, па до краја
па од краја до бескраја,
на земљи нас живот спаја“.

Аутор
Јелена Ненадић

Можда вам се свиди