УСЛУГЕ

1

Живљење за дивљење

Иградионица и педагошки пројекат „Живљење за дивљење“ је основна
васпитно-образовна понуда намењена деци млађег узраста. Упознавајући се
са елементарним правилима достојног понашања и класичним васпитним
вредностима развијамо културу живљења која је добар темељ за даљу
сазнајну грађу и одабир правих информација и знања.

2

Стиховање

Иградионица „Стиховање- умовање“ има за циљ:
- развој језичко-говорних способности (правилно изражавање, дикција,
ритам речи и реченица кроз говорне вежбе)
- вежбање памћења (учењем песама и понављањем)
- развијање каузално-консеквентног размишљања
- развој позитивних емоција
- Социјализација – јасан однос ја-остали
- Развијање предиспозиција

3

Васпитни консалтинг

Услуга васпитног консалтинга подразумева индивидуални рад са родитељима и децом у циљу правилног васпитног утицаја и усмеравања деце и младих у складу са педагошким принципима и методама.

4

Vivace

Музичко и уметничко васпитање